Privacy Statement

ATLOS Logistiek & Fotografie

Specifiek de site “stillonthemove.eu”

Persoonsgegevens worden te allen tijde slechts opgeslagen, indien u een product en/of dienst afneemt van ATLOS Logistiek & Fotografie of indien u hier expliciet toestemming voor hebt gegeven. Persoonsgegevens worden opgeslagen door:

Ondernemer:              Rolf Baas

Onderneming:            ATLOS Logistiek & Fotografie (namens deze https://stillonthemove.eu)

Bezoekadres:             Amsterdamseweg 194-3

                                   6814 GK  Arnhem

                                   Nederland

E-mail:                        Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Telefoonnummer:       +31 (0) 6 4506 0860

KvK-nummer:             09117560

ATLOS Logistiek & Fotografie is verantwoordelijk voor de naleving van de "Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)", het voeren van de administratie van klanten en de administratie voor analyse- en marketingdoeleinden. ATLOS Logistiek & Fotografie is verantwoordelijke in de zin van de AVG. ATLOS Logistiek & Fotografie is verantwoordelijke voor alle gegevensverwerking namens ATLOS Logistiek & Fotografie, waaronder  https://atlos.nl

https://rolfbaas.nl en https://stillonthemove.eu

ATLOS Logistiek & Fotografie verzamelt en verwerkt persoonsgegevens voor de administratie van klanten, de uitvoering van de overeenkomst, het incasseren van betalingen, de website, persoonlijke marketing en om te voldoen aan wettelijke verplichtingen.

De door ATLOS Logistiek & Fotografie opgeslagen persoonsgegevens dienen voornamelijk ter uitvoering van de overeenkomst met betrekking tot de levering van een product en/of dienst door ATLOS Logistiek & Fotografie. Zonder deze gegevensverstrekking is het niet mogelijk voor ATLOS Logistiek & Fotografie om de overeenkomst uit te voeren.

ATLOS Logistiek & Fotografie gaat met de grootst mogelijke zorgvuldigheid om met uw persoonsgegevens en doet er alles aan om uw gegevens veilig op te slaan. Eventuele datalekken worden te allen tijde gemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens en bij de betrokkenen van wie de persoonsgegevens mogelijk in gevaar zijn gekomen. Bij een datalek neemt ATLOS Logistiek & Fotografie altijd de passende maatregelen om de betrouwbaarheid van de website te waarborgen.

Indien u van mening bent dat uw persoonsgegevens op onjuiste wijze worden gebruikt, verkregen zijn of ten onrechte worden opgeslagen, en het is voor u ondanks herhaaldelijk verzoek niet mogelijk uw gegevens te verwijderen, kunt u te allen tijde een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Door ATLOS Logistiek & Fotografie worden maximaal de volgende persoonsgegevens van u opgeslagen:

 

- voor de uitvoering van de overeenkomst ten behoeve van de geleverde dienst: uw naam, geslacht, adres, postcode, woonplaats, ordernummer, factuurnummer, telefoonnummer en/of e-mailadres; 

- voor de uitvoering van de overeenkomst ten behoeve van het te leveren product: uw naam, adres, postcode, woonplaats, ordernummer, factuurnummer, telefoonnummer en/of e-mailadres; 

- voor het betalen en afhandelen van de facturen: uw naam, adres, postcode, woonplaats, bank/creditcard gegevens, factuurnummer, ordernummer, telefoonnummer en/of e-mailadres;

- voor de aanvraag van een vrijblijvende offerte: uw naam, adres, postcode, woonplaats, ordernummer, telefoonnummer en/of e-mailadres; 

- voor het versturen van de nieuwsbrieven: uw naam, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer en/of e-mailadres; 

- voor het behandelen van vragen en klachten: uw naam, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer en/of e-mailadres.

Persoonsgegevens worden nooit langer opgeslagen dan strikt noodzakelijk en zijn voor u te allen tijde in te zien, te wijzigen en te verwijderen. Indien gebruik wordt gemaakt van foto’s of andere afbeeldingen waarop natuurlijke personen zijn afgebeeld, vraagt ATLOS Logistiek & Fotografie indien mogelijk eerst toestemming aan degene van wie de foto of afbeelding wordt geplaatst. Inzien, wijzigen en verwijderen (het recht om vergeten te worden daaronder begrepen) en het intrekken van de gegeven toestemming is mogelijk door middel van de nieuwsbrief of middels een ondubbelzinnige verklaring gericht aan Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.of Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Uw persoonsgegevens worden in ieder geval verwijderd:

 

- in het geval van de uitvoering van de overeenkomst: 5 jaren na beëindiging van de overeenkomst ten behoeve van mogelijk toekomstige overeenkomsten, tenzij u expliciet toestemming heeft gegeven de persoonsgegevens langer op te slaan of indien de gegevens langer bewaard moeten worden op grond van een wettelijke regeling of bepaling;

- in het geval van het betalen en afhandelen van de facturen: 7 jaren na het betalen van de betreffende factuur, ten behoeve van het voldoen aan de wettelijke verplichting van de Belastingdienst;

- in het geval van het behandelen van vragen en klachten: na het tot tevredenheid oplossen van de klacht;

- in het geval van de aanvraag van een vrijblijvende offerte: 60 dagen na het versturen van de vrijblijvende offerte;

- in het geval van de nieuwsbrief: na wederopzegging.

Voor het juist laten verlopen van de overeenkomst kan ATLOS Logistiek & Fotografie gebruik maken van een aantal externe partijen die mogelijk ook inzicht krijgen in uw gegevens. In ieder geval zullen zij de gegevens opslaan voor zolang als dit nodig is voor de uitvoering van hun werk. In geen geval zullen de persoonsgegevens worden gebruikt voor andere doeleinden dan de werkzaamheden voor ATLOS Logistiek & Fotografie, tenzij hiervoor expliciet om toestemming is gevraagd aan de betrokkene. Op alle externe overdrachten van persoonsgegevens zijn Verwerkersovereenkomsten van toepassing.

Voor het leveren van het product wordt gebruik gemaakt van een externe fulfilment partij. Persoonsgegevens, noodzakelijk voor het uitvoeren van de overeenkomst worden verstrekt aan de fulfilment partij.

Voor het innen van facturen wordt gebruik gemaakt van een payment provider. Persoonsgegevens, noodzakelijk voor het innen van de betalingen worden verstrekt aan de payment provider.

Voor het versturen van de nieuwsbrief wordt gebruik gemaakt van een e-mail service provider. Persoonsgegevens, noodzakelijk voor het versturen van de nieuwsbrief worden verstrekte aan de e-mail service provider.

Indien u meer informatie wilt over met welke externe partijen uw persoonsgegevens worden verwerkt, kunt u altijd een e-mail sturen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Het staat ATLOS Logistiek & Fotografie vrij een zwarte lijst aan te maken met betrekking tot persoonsgegevens van personen die het vertrouwen van ATLOS Logistiek & Fotografie ernstig hebben beschaamd. De zwarte lijst wordt onbeperkt bewaard en is slechts inzichtelijk voor een zeer beperkte groep werknemers van ATLOS Logistiek & Fotografie. De zwarte lijst wordt bewaard, tevens voor toekomstige aanbiedingen van ATLOS Logistiek & Fotografie. In ieder geval worden opgenomen op de zwarte lijst personen die ondanks herhaaldelijk verzoek niet voldoen aan enige betaalverplichting van ATLOS Logistiek & Fotografie.

Ben je opzoek naar foto's van jouw wagenpark of algemene foto's?

Laat een bericht achter, en ik neem contact met je op

logo still on the move diap
onderdeel van ATLOS Logistiek & Fotografie

logo dupho

Rolf Baas
M
: +31 (0)6 45060860
E: rolf@stillonthemove.eu 

  

AVG wetgeving

Om te voldoen aan de voorwaarden van de nieuwe AVG-wetgeving, worden geen gepersonaliseerde foto’s zichtbaar op de openbare delen van de website. Dit betekent dat op deze pagina alleen foto’s worden getoond met onleesbaar kenteken en waarop chauffeurs niet (duidelijk) herkenbaar zijn. Het tonen van bedrijfsnamen valt niet onder de AVG-wetgeving.

Op de beveiligde bedrijfspagina’s zijn de foto’s wel gepersonaliseerd weergegeven. Het is aan deze bedrijven om hier de keuze te maken wat gewenst is. Volledige privacyverklaring